Gå til hovedindhold

Mere om challenges

En challenge kan fx være hvordan man fremmer befolkningens sundhed, eller sikrer, at den ældre befolkning kan blive længst muligt i eget hjem, så plejehjemsindlæggelsen udskydes.

En challenge kan fx være hvordan man fremmer befolkningens sundhed, eller sikrer, at den ældre befolkning kan blive længst muligt i eget hjem, så plejehjemsindlæggelsen udskydes.
Det kan også være løsninger på udfordringer af mere konkret karakter, som fx hvordan man stopper cykeltyveri eller udrydder en bestemt slags ukrudt. For private virksomheder kan det det være udvikling af et produkt eller en kampagne, som kræver input fra nye kanaler.
Du kan se flere eksempler på offentlige og private challenges på


Du kan læse Erhvervsstyrelsens vejledning til offentlige challenges her (indsæt link til vejledning)

 

Case

Region Sjælland brugte i foråret 2017 platformen challenges.dk til under overskriften #Regionsjællanddeler, at igangsætte en challenge der handlede om: Hvordan små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland kan udnytte vækstmulighederne i deleøkonomien og derved gå sammen om at dele uudnyttet kapacitet og ressourcer, fx udstyr, maskiner eller kompetencer.
Vinderne af challengen var to brødre fra Lolland Falster, der havde en idé til hvordan man kan lave en online markedsplads som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at dele maskiner og materiel.

I den forbindelse udtalte Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Når vi på denne her måde åbner op for at inddrage det private erhvervsliv i formuleringen af løsninger til fremtidens Danmark, åbner vi samtidigt op for, at flere små innovative virksomheder kan byde ind. Og det giver altså en helt ny form for dynamik og nytænkning, som både kommer det offentlige, virksomhederne og borgerne til gavn.

I alt fik Region Sjælland 22 spændende idéer ind, som ifølge Jens Stenbæk (daværende regionsrådsformand) har givet masser af stof til eftertanke til den fremtidige udvikling af regionens indsats inden for deleøkonomi.

Se challengen Region Sjælland Deler