Skip to main content

Har du en challenge?

Arbejder du med problemstillinger der kan løses igennem en challenge?

Vil du eller din organisation være med til at fremme innovation og samskabelse. Og har I en problemstilling, der med fordel kan løses igennem en challenge, så skriv til os på challenges@erst.dk, for en uforpligtende snak.

Hvad får jeg ud af at lave en challenge?

Hvis du sammensætter din Challenge på den rette måde, kan du få adgang til ny viden fra nye aktører, hvilket kan generere interessante og nyskabende løsninger på dit problem. Med Challenges kan din organisation være med til at løse konkrete, aktuelle og måske store problemstillinger, som kan være svære at gå til på anden vis.

Fordelene ved at bruge Challenges som metode er, at du kun betaler for succes, da ”præmien” bruges til at honorere det bedste løsningsforslag. Derudover får du naturligvis innovative løsninger på dit problem, fordi der gøres brug af ny viden og anderledes kompetencer, idet Challenges gør det muligt at nå ud til en bredere kreds af problemløsere.

Fordelene for problemløserne, altså de virksomheder eller borgere, der kommer med løsningsforslag, er, at de får en konkret problemstilling at arbejde ud fra. De er sikre på, at der er et marked, der efterspørger en løsning på et presserende problem. Derudover forenkler metoden sagsgangene, da der er mindre papirarbejde end i traditionelle offentlig-private samarbejder, både for deltagerne og udbyderne.

Hvad er en god challenge? 

Overordnet er der to typer challenges:

  1. Løsnings Challenge, hvor du får løst et specifikt problem ved at sætte en belønning på højkant. Der vil oftest være tale om problemstillinger, hvor der er en empirisk korrekt løsning.  
     
  2. Idé Challenge, hvor du får løsningsforslag på en specifik problemstilling ved at sætte en belønning på højkant. Der vil oftest være tale om problemer, hvor der kan være flere korrekte løsningsforsalg, men hvor udvælgelsen afhænger af smagspræferencer eller offentlig stemmeret.

Det er helt essentielt, at det problem, der udbydes i begge metoder er et konkret problem for challengeudbyder og derved udgør en brændende platform.

Løsningen af en problemstillingen skal have værdiskabende karakter for både udbyder og for deltagerne i challengen.

Der kan være tale om, at løsningen skal være innovativ og ny. Men det kan ikke udelukkes, at problemet kan løses af eksisterende løsninger. Det er dog essentielt, at der i planlægningsfasen foretages en grundig markedsresearch, så man ikke bevidst udbyder en problemstilling, hvor der allerede er en løsning på markedet. Derfor er det vigtigt, at udgangspunktet for Challengen er, at der i markedet skal innoveres for at løse problemet.

Vil du vide mere?

Bliv klogere på hvordan challenges kan være med til at skabe bredere innovation for og ny dynamik der kommer både det offentlige, virksomhederne og borgerne til gavn - og læs mere om Region Sjællnads første challenge "Region Sjælland Deler".

Bliv klogere